Onderwijs

Onderwijs


Kinderen staan bij ons centraal en kunnen zich maximaal ontwikkelen in een veilige en prettige omgeving. Het onderwijs binnen Openbaar Onderwijs Westerwolde richt zich op de cognitieve, de sociale en de brede ontwikkeling van de leerlingen. Omdat we te maken hebben met verschillen, is het onderwijsleerproces zo ingericht dat dit ook mogelijk is. Relatief kleine groepen, waardoor de leerkrachten de kinderen goed kennen. De leerkrachten moedigen de leerlingen aan om nieuwe situaties te verkennen, vragen te stellen, problemen te onderzoeken en moderne media te gebruiken.

Oog voor ontwikkeling!
In het kader van de sociale ontwikkeling hechten we veel waarde aan de ontwikkeling als persoon, aan de omgang met zichzelf, de ander en de omgeving. Het onderwijs helpt leerlingen te ontdekken wie ze zijn en willen worden, wat ze belangrijk vinden en hoe ze zich tot anderen en de wereld om hen heen verhouden. Ze ervaren dat ze trots mogen zijn op wat ze gemaakt of geleerd hebben. Leerlingen leren zelfstandig keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen handelen. Ze ontwikkelen een ondernemende, initiatiefrijke houding: ze worden weerbaar, krijgen zelfvertrouwen en leren dat het plezierig is om samen met anderen tot een mooi resultaat te komen.

Deskundigheid op diverse terreinen
Onze scholen beschikken over teams met veel deskundigheid op diverse terreinen. Ze werken ieder aan eigentijds, innovatief en inspirerend onderwijs. Ze hebben de mogelijkheid om hun eigen specifieke onderwijsconcept te ontwikkelen en te onderhouden. De scholen voldoen minimaal aan de basiskwaliteit van het nieuwe inspectiekader en streven naar de kwalificering goed of excellent.